3D architectural visualizations Projekty silesian-center-for-heart-diseases-building- DN studio


Silesian Center for Heart Diseases-building "C"

Investor: National Health Service

Location: Zabrze, Poland

Designer: DNstudio

Year: 127

Projekt wyposażenia, nowego budynku "C", Śląskiego Centrum Chorób Serca. Łączna powierzchnia obiektu: 8.000 m2. Projekt zawierał aranżacje wszystkich pomieszczeń, projekt funkcjonalny i dobór wyposażenia.