Design and visualisations wall's wooden pannels

Investor: Dynamico

Locations: Kraków

Design: Maciej Jurkowski

Year: 2012

Według koncepcji Macieja Jurkowskiego przygotowaliśmy projekt systemu drewnianych paneli ściennych. Przygotowaliśmy rysunki techniczne będące podstawą do opracowania produkcyjnego. Uzupełnieniem projektu były wizualizacje, przedstawiające różne warianty produktu.

Panele w założeniu, miały dzięki kształtowi elementów spełniać funkcję "ekranów" rozpraszających dźwięk i być skonstruowane z dostępnych, standardowych, gotowych kształtek drewnianych. Wykorzystaliśmy typowe materiały służące do produkcji krzeseł, będące elementami oparć i siedzisk.

Wall's wooden pannels visualisation - first version close up view.
Wall's wooden pannels visualisation - second version close up view.
Wall's wooden pannels visualisation - third version close up view.
Wall's wooden pannels visualisation - fourth version close up view.
Wall's wooden pannels visualisation - fifth version close up view.
Wall's wooden pannels visualisation - sisxth version close up view.
Wall's wooden pannels visualisation - first version close up view.

wall's wooden pannels